Menu

Kisah Pohon Kurma yang Menangis

January 16, 2017 | SAINS ISLAM

Kisah pohon kurma yang menangis ini terjadi di zaman Rasulullah S.A.W, Sebab apakah pohon kurma itu menangis?

Kisah Pohon Kurma yang Menangis

Kisah Pohon Kurma yang Menangis

Dahulu, Jabir bin Abdillah-radhiyallahu ‘anhu- bertutur,

“Jabir bin Abdillah -radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Adalah dahulu Rasulullah -Shollallahu ‘alaihi wasallam- berdiri dalam (berkhutbah) di atas sebatang pohon kurma, maka ketika diletakkan mimbar baginya, kami mendengar sebuah suara yang hampir sama dengan suara unta dari pohon kurma tersebut hingga Rasulullah S.A.W turun kemudian beliau serta meletakkan tangannya di atas batang pohon kurma yang tadi” .[HR.Al-Bukhariy dalam Shohih-nya (876)]

Ibnu Umar-radhiyallahu ‘anhu- berkata,
“Dulu Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam- berkhuthbah pada batang kurma. Ketika beliau telah membuat mimbar, maka beliau berpindah ke mimbar itu. Batang korma itu pun merintih (menangis). Maka Nabi -Shollallahu ‘alaihi wasallam- mendatanginya sambil mengeluskan tangannya pada batang korma itu untuk menenangkannya”. [HR. Al-Bukhoriy dalam Shohih-nya (3390), dan At-Tirmidziy dalam Sunan-nya (505)].

Related For Kisah Pohon Kurma yang Menangis

Page

    Page

      Page